کلیدواژه‌ها = گفتمان
برساخت گفتمانی هویت در کرمانشاه

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 635-651

10.22059/jsr.2019.71675

روناک رستم پور؛ محمد فرهادی


سیاست اجتماعی به عنوان متن و گفتمان

دوره 24، شماره 1، مهر 1396، صفحه 205-227

10.22059/jsr.2017.63440

کرم حبیب‌پور گتابی


تحلیل گفتمان وصیت‏نامه ‏ی شهدای جنگ تحمیلی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 161-186

10.22059/jsr.2014.56277

علی ربیعی؛ امیرحسین تمنایی


زبان و زندگی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 163-187

10.22059/jsr.2013.56244

محمود فرهادی؛ علی کاظمی