دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-312 
نحوه‌ی‌ خوانش رمان‌های جنگ تحمیلی در میان دانشجویان و طلاب

صفحه 67-94

10.22059/jsr.2013.56209

محمدرضا جوادی یگانه؛ غلامرضا جمشیدیها؛ سیدمحمدعلی صحفی


زبان و زندگی

صفحه 163-187

10.22059/jsr.2013.56244

محمود فرهادی؛ علی کاظمی