تعداد مقالات: 190
2. عوامل فرهنگی مؤثر بر تحرک اجتماعی مردان ۳۵ تا ۶۴ ساله شهر تهران

دوره 18، شماره 39، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-34

هوشنگ نایبی؛ رضا معصومی راد


3. اعتماد به جنس مخالف در میان جوانان شهر تهران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-22

فاطمه جلیلی؛ سوسن باستانی؛ فاطمه نصراصفهانی


4. تاریخ اکنون میشل فوکو و تأملاتی فلسفی درباب تاریخ

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-21

حسین کچوییان؛ مصطفی کریم خان زند


5. نسبت علم اجتماعی و فلسفه،‌ جدال یا هم‌زیستی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-38

یارمحمد قاسمی؛ محمدهادی عسکری


7. زیبایی ‏شناسانه کردن دیگری، تحلیل رتوریک بازنمایی کردها در سفرنامه‏ های غربی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-47

مسعود کوثری؛ مصطفی احمدزاده


8. دوسودایی فضا در زیمل

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-30

ابراهیم توفیق؛ امیر خراسانی


9. بازار به مثابه میدان: تحلیل بوردیویی بازار با تاکید بر بازار سنتی تهران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-34

غلامرضا جمشیدیها؛ عبدالحسین کلانتری؛ روح الله نصرتی


10. تحلیل روایت دخترانگی در سه سریال تلویزیون ایران (پخش‌شده در سه دهه 1370، 1380 و 1390)

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-38

مهدی منتظر قائم؛ هاجر پاک


11. جامعه‌شناسی سیاسی دورکیم

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-34

حمیدرضا جلایی پور؛ نوح منوری


12. روانشناسی، حکومت‌مندی و نولیبرالیسم

دوره 24، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-39

آرش حیدری


13. جامعة شایستة راسکولنیکاف

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-22

حمیدرضا آتش‌برآب


14. سیطرۀ نظام بازار بر نظام آموزش عالی ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-38

جلیل کریمی؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی


16. علایق زیبایی‌شناختی در فضای شهری: زیبایی‌شناسی مسکن در شهر تهران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 281-298

ناصر فکوهی؛ مریم حسین یزدی


17. بازنمایی مراسم «اهل هوا» در فیلم مستند «باد جن»

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 305-321

حمید عبداللهیان؛ عاطفه اقایی؛ معصومه شفعتی


18. تحلیل جامعه‌شناختی ارزش‌های طبقاتی در ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 319-346

حمیدرضا جلایی پور؛ خیام عزیزی مهر


19. رویکرد نهادی و تحلیل سیاست‏های رفاهی در ایران معاصر

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-56

غلامرضا غفاری؛ خیام عزیزی مهر


20. روش‌شناسی تفسیری هایدگر

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-47

یحیی بوذری نژاد


21. پیامد تناقض و ستیز بین ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی در نظریه ابن خلدون

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-60

غلامرضا جمشیدیها؛ زینب نادی


22. تطبیق نظریه دیویس با انقلاب اسلامی ایران

دوره 18، شماره 38، بهار و تابستان 1390، صفحه 31-56

قاسم اویسی فردویی؛ غلامرضا جمشیدیها


23. معماری پایدار و سلامت اجتماعی (مورد پژوهش: محله‌ی چهارصد دستگاه در تهران)

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-42

جلال الدین رفیع فر؛ شهره شکری


24. کاربری اینترنت و تأثیر آن بر هویت اجتماعی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان

دوره 18، شماره 39، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-68

امید قادرزاده؛ مریم احمدپور